Algemene voorwaarden voor online bestellingen bij Nui Poké Lier:

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online bestellingen die worden geplaatst via de website van Nui Poké Lier (hierna: de website).

2. Bestellingen
Door een bestelling te plaatsen op de website van Nui Poké Lier, verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Bestellingen zijn definitief en kunnen niet worden geannuleerd of gewijzigd na bevestiging.

3. Prijzen en betalingen
De prijzen op de website zijn inclusief btw en eventuele andere belastingen. Betalingen kunnen worden gedaan via de betaalmogelijkheden die op de website worden aangeboden.

4. Afhalen
Bestellingen zijn bedoeld voor afhaling in ons restaurant en kunnen worden opgehaald op het door u opgegeven tijdstip. Nui Poké Lier streeft ernaar om de bestellingen zo snel mogelijk klaar te maken, maar kan geen garanties geven voor de exacte tijd dat uw bestelling klaar zal zijn.

5. Annuleringen en retouren
Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd of geretourneerd na bevestiging. Als u ontevreden bent over uw bestelling, kunt u contact opnemen met Nui Poké Lier om te bespreken of een oplossing mogelijk is.

6. Aansprakelijkheid
Nui Poké Lier is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website of de bestellingen die via de website zijn geplaatst. In geen geval zal Nui Poké Lier aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele of gevolgschade.

7. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan, zoals teksten, afbeeldingen en logo's, berusten bij Nui Poké Lier.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

9. Promoties via sociale media
Aan onze promoties via sociale media kunnen voorwaarden verbonden zijn. Voor het ontvangen van unieke kortingen kan het zijn dat we eerst uw e-mailadres verstrekken en toestemming vragen voor het ontvangen van berichten van NUI POKE. Pas na het verstrekken van deze gegevens ontvangt u de coupon. Wij delen deze gegevens nooit met andere partijen. U kan zich op elk moment terug uitschrijven. 

10. Wijzigingen
Nui Poké Lier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website.
Alcoholische dranken worden niet verkocht aan minderjarigen. Wij controleren dit bij afhaling.

© 2020-2024 Nui Poké. All rights reserved.
Privcacybeleid Algemene voorwaarden